ขั้นตอนการสมัครอบรม

1. โอนเงิน ผ่านบัญชีธนาคาร

2. ดาวน์โหลด ใบสมัครอบรม

3. กรอกรายละเอียดต่างๆในแบบฟอร์มการสมัคร

4. แจ้งหลักฐานการโอนเงิน และ แบบฟอร์มการสมัคร (เลือก 1 ช่องทางเท่านั้น)

 4.1 แจ้งผ่านช่องทาง แฟกซ์

บริษัท ซีเอเอส การบัญชี และกฎหมาย จำกัด (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-54001-16-4)

แฟกซ์:  02-510-6793 และ 02-509-1057

บริษัท จีทีโอเทรนนิ่ง จำกัด (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-54021-02-5)

แฟกซ์:  02-509-1056 และ 02-509-1057 

4.1.1 ใบโอนเงินระบุชื่อผู้สมัคร

4.1.2 ใบสมัครอบรม (ตามข้อ 3)

4.1.3 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

 4.2 แจ้งผ่านช่องทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.2.1 สแกนใบโอนเงิน  ระบุชื่อผู้สมัคร

4.2.2 แนบไฟล์ใบสมัครอบรม (ตามข้อ 3)  หรือ กรอกรายละเอียดการสมัครใน E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 4.3 แจ้งผ่านช่องทาง Line ID : homecpd

4.3.1 สแกนใบโอนเงิน  ระบุชื่อผู้สมัคร

4.3.2 แนบไฟล์ใบสมัครอบรม (ตามข้อ 3)  หรือ กรอกรายละเอียดการสมัครใน Line ID : homecpd

ตรวจสอบการสมัคร 

1. ตรวจสอบจาก E-mail ของท่าน

2. โทรสอบถาม

บริษัท จีทีโอเทรนนิ่ง จำกัด

โทร:   02-509-1055, 087-559-3194

บริษัท ซีเอเอส การบัญชี และกฎหมาย จำกัด

โทร:   02-510-6792, 085-128-5615

หลักฐานที่ต้องนำมาวันอบรม

1. ใบโอนเงินตัวจริง

2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

3. บัตรประชาชน

 

ช่องทางการโอนเงิน

บริษัท จีทีโอเทรนนิ่ง จำกัด (บัญชีออมทรัพย์)

 ธนาคารไทยพาณิชย์/สาขาถนนนวลจันทร์    เลขที่บัญชี 149-2-37699-0

 ธนาคารกรุงเทพ/สาขาบุญถาวร เกษตร-นวมินทร์   เลขที่บัญชี 039-7-03225-1

 ธนาคารกสิกรไทย/สาขาถนนนวลจันทร์   เลขที่บัญชี 984-2-04338-4

 

บริษัท ซีเอเอส การบัญชีและกฎหมาย จำกัด (บัญชีออมทรัพย์)

 ธนาคารไทยพาณิชย์ / สาขาถนนนวลจันทร์   เลขที่บัญชี 149-2-37778-4

 ธนาคารกรุงเทพ/สาขาบุญถาวร เกษตร-นวมินทร์   เลขที่บัญชี 039-7-03269-9

 ธนาคารกสิกรไทย / สาขาถนนนวลจันทร์   เลขที่บัญชี 984-2-04405-4